Mobirise

Stichting Bethesda Ministries
Algemene informatie
Rechtsvorm                                                               Stichting
Statutaire naam                                                        Bethesda ministries
Ook bekend onder                                                     STICHTING SPIRITUAL LEADING FAITH AND SALVATION INT.
Zoeknaam                                                                  Bethesda ministries

Statutaire zetel                                                          Zwolle
KvK nummer                                                              05074280
RSIN                                                                            806852306

Activiteiten                                                                Verspreiding van het Evangelie van de Here Jezus Christus in de gehele wereld en                                                                                     het dienen van onze gemeenschap, zulks in de ruimste zin van het woord, met                                                                                     gebruikmaking van alle middelen die haar ter beschikking staan.

Duidelijke beschrijving van doelstellingen     

De stichting tracht haar doel te bereiken door:                                                                              

a. evangelisatie in woord, schrift, muziek en zang, alsmede;                                                                                                                                                                                                                                                
b. opvang van personen, die in geestelijke-, lichamelijke-,
maatschappelijke-, en /of sociale nood verkeren, alsmede het verlenen van stervensbegeleiding, alsmede;
c. Nieuwe kerken planten en bestaande kerken ondersteunen, als mede;
d. Zendelingen voorbereiden om naar andere plaatsten te gaan.

Wijze waarop doel behaald wordt                                 Het Doel word behaald door tijd van gebed en onderwijs van het Bijbel (voorbereiding).                                                                                                 Financieel gezien, door middel van collecte, tienden, giften, en speciale activiteiten om                                                                                                 middelen te verzamelen.Subcategorie I                                                                        Stichting
Subcategorie II                                                                       Stichting
Subcategorie III                                                                      Stichting

Organisatie / bestuurders
Aantal bestuursleden                                                            3
Is er een directie/ dagelijks bestuur                                    Nee
Is er een persoon in dienst?                                                 Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?                   Nee


Naam                           Titel                                    Functie Beloning
R.H. Salas                Voorzitter                           n.v.t.
M.N. Pieter               Secretaris                          n.v.t.
M.I. Calmez              Penningmeester               n.v.t


Contact informatie 
Bezoekadres                                       Postadres                          Telefoonnummer
Werkerlaan 1                                        Winterdijkstraat 38           038-7851210
8043 LT Zwolle                                   8043 VS Zwolle                 06-14320155

E - mailadres                                           Website
info@bethesdaministries.nl              www.bethesdaministries.nl


Financieel
Balans en de staat van baten en lasten                         Download
Staat van baten en lasten                                                Download
                                   

Overig
Hoofdlijnen beleidsplan                                                   Download


Facebook                                                                         https://www.facebook.com/BethesdaministriesZwolle


Doelgroep                                                                          Algemeen
Werelddeel                                                                         Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet                                              Tot €500.000CONTROLEER ANBI STATUS

Mobirise web page builder - Find out